대통령기록관 홈페이지로 이동합니다

Slovo na uvítanou

Previous page

Cílem nové korejské vlády je zahájit novou éru naděje a spokojenosti všech občanů.

Slovo na uvítanou Cílem nové korejské vlády je zahájit novou éru naděje a spokojenosti všech občanů.

Učiním vše proto, aby Korea byla zemí, kde budou všichni lidé moci realizovat své sny a rozhodovat o své budoucnosti.

Z tohoto důvodu hodlá nová vláda spolu s občany pracovat pro dosažení tří cílů, jimiž jsou hospodářská prosperita, spokojenost a kulturní rozvoj.

Za prvé, moje vláda se postará o oživení ekonomiky a tak zaručí všem našim lidem prosperitu.

Za druhé, vláda se bude ze všech sil snažit zajistit svým občanům jistotu a spokojenost prostředníctvím promyšlených sociálních programů a systému vzdělávání, které bude podporovat ambiciózní a talentované jednotlivce.

Za třetí, vláda se přičiní o to, aby vzkvétaly naše nedocenitelné kulturní a duchovní hodnoty, byly ku prospěchu Korejcům i obyvatelům celého světa a přispěly rovněž k zachování světového míru.

Půjde-li vláda příkladem a také všichni občané přiloží ruku k dílu, čeká nás nová éra naděje a spokojenosti. Naše vláda bude čestná, transparentní a spolehlivá a získá si zpět vaši důvěru.

Žádám vás, abyste svěřili vládě svou důvěru a přispěli nám svou pomocí. Vstupme bok po boku do nové éry naděje a spokojenosti.

Park Geun-hye
Park Geun-hye
Prezidentka Korejské republiky

TOP