대통령기록관 홈페이지로 이동합니다

O Koreji

Během uplynulých padesáti let prodělala Korea dramatický hospodářský vzestup.
Dnes jsou Korejci dynamickým moderním národem, který si však současně uchovává svou tradiční kulturu.

Korejská republika je malý stát ve východní Asii. Přestože je co do rozlohy až sto devátou zemí světa, jedná se o centrum hospodářského, kulturního a uměleckého života. Na počátku dvacátého století byla Korea japonskou kolonií a v letech 1950–1953 zde zuřila krvavá válka. V krátkém čase však země dosáhla mimořádného ekonomického rozvoje, který bývá často popisován jako „zázrak na řece Han“.

Dnes patří Korea k nejvyspělejším průmyslovým zemím a je jedním z předních světových producentů polovodičů, automobilů, lodí, oceli a informačních technologií. V roce 1988 se zde konaly olympijské hry a v roce 2002 hostila Korea spolu s Japonskem mistrovství světa ve fotbale. V poslední době nacházejí v ostatních zemí Asie a celého světa publikum korejské seriály, filmy a hudba. Tento trend bývá označován jako „korejská vlna“. O novém postavení Koreje ve světovém kontextu svědčí například fakt, že se v roce 2010 stala první asijskou zemí, jíž byla svěřena organizace a předsednictví summitu G20.

Všeobecné informace


Korejská republika (Jižní Korea)


Soul (10.2 milionu obyvatel) (2012)


Taegeukgi


(ibišek)


Won (1 USD = 1,127 wonů) (2012)


Korejština (abeceda: Hangul)

Obyvatelstvo


50.950 000 (2012)
* Počet cizích státních příslušníků (včetně těch
pobývajících v Koreji dočasně): 1.4 mil
* Města podle počtu obyvatel:Soul (10.2 mil),
Busan (3.5 mil), Incheon (2.8 mil),
Daegu (2.5 mil), Daejeon (1.5 mil),
Gwanju (1.5 mil), Ulsan (1.1 mil)


38.9 (2012)


25.5 mil (2012)


0.45% (2012)


Muži: 77.7 let; ženy 84.5 let (2011)


Sčítání obyvatelstva v roce 2005 ukázalo,
že polovina Korejců je věřících.
Z tohoto počtu tvoří 10.726.463 buddhistů,
8.616.438 evangelíci a 5.146.147 katolíci.

Vláda


Republika s prezidentem voleným v přímé
volbě na pětileté funkční období.
Dělba moci na výkonnou, zákonodárnou
(jednokomorové Národní shromáždění) a soudní.


Park Geun-hye (od 2013)


právo od 19 let


Prezidentské: každý pět let
Parlamentní: každé čtyři roky
Krajské: každé čtyři roky

Hospodářství


1.129 miliard USD (2012)


22.708 USD (2012)
Růst hrubého domácího produktu: 2.0% (2012)
Zahraniční rezervy: 317 miliard USD (2012)


548 miliard USD (2012)


520 miliard USD (2012)


Polovodiče, automobily, lodě, spotřebitelská elektronika,
mobilní telefony, strojní zařízení,
ocel a chemické produkty.

Národní vlajka – Taegeukgi

The National Flag - Taegeukg Korejská státní vlajka (Taegeukgi) se skládá ze středového kruhu (taegeuk) a čtyř trigramů – geon (nebe), gon (země), gam (voda) a ri (oheň) – v jednotlivých rozích, to vše na bílém pozadí.

Středový kruh symbolizuje harmonii jin (modrá barva) a jang (červená barva). Vyjadřuje představu, podle níž se vše ve vesmíru utváří a rozvíjí prostřednictvím vzájemného působení jin a jang.

Čtyři trigramy (geon, gon, gam a ri) obklopující středový kruh označují spirálu proměny a růstu, jímž procházejí jin a jang.

Tyto čtyři trigramy ve spojení se středovým kruhem vytvářejí dojem harmonie a jednoty.


Národní hymna – Aegukga

Národní hymna – Aegukga Aegukga znamená „píseň lásky k vlasti“ a slouží jako korejská národní hymna.

Během osvícené éry pozdní dynastie Joseon (1392–1910) se výrazem Aegukga označovaly různé písně s různým textem. Deník Dongnip Sinmun (Nezávislé noviny), založený v roce 1896, otiskl několik verzí písně. Není však známo, na jakou melodii se zpívaly. Historické záznamy svědčí o tom, že v roce 1902, za doby Velkého korejského císařství, hrála Aegukgu vojenská kapela západního stylu při významných státních událostech.

Korejský hudební skladatel Ik-tae, působící tehdy v zámoří, považoval za politovánihodné, že by se pro Aegugku měl používat nekorejský nápěv. V roce 1935 složil novou melodii, jež byla záhy schválena dočasnou vládou. Zatímco Korejci žijící v zahraničí používali nový nápěv, v samotné Koreji se Aegukga zpívala až do osvobození v roce 1945 na melodii skotské písně Auld Lang Syne.

Po vyhlášení Korejské republiky v roce 1948 se Aegukga začala zpívat na novou melodii při všech státních ceremoniálech. Rychle se rozšířila po celé zemi a její text byl otištěn v několika učebnicích. Do širokého povědomí vstoupila rovněž v zahraničí a zapustila pevné kořeny jako korejská národní hymna.

TOP